Centrum Transferu Technologii – film promocyjny

Centrum Transferu Technologii służy celom badawczo-rozwojowym oraz dydaktycznym uczelni. Tworzy możliwości ścisłej współpracy środowiska naukowego, studentów oraz przedsiębiorców. Jest gwarantem wymiernych efektów prac badawczo-rozwojowych w postaci nowych technologii/produktów, a w konsekwencji służy poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw i całego regionu.

Film promocyjny wykonany na zlecenie jednostki badawczej miał na celu przybliżenie pracy naukowców szerszemu gronu odbiorców.

Scroll to Top